RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH 
PRZEZ FUNDACJE SPEŁNIONYCH MARZEŃ

 

PODSTAWA PRAWNA:

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

 

Fundacja Spełnionych Marzeń

Adres: ul. Oleandrów 6 00-629 Warszawa

Tel: 22 658 00 53 @ : fundacja@spelnionemarzenia.org.pl .

 

WYRAŻENIE ZGODY:

Informujemy, że podczas wydarzeń z udziałem Kierownictwa oraz pracowników i wolontariuszy Fundacji Spełnionych Marzeń będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w spotkaniu czy wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Fundację Spełnionych Marzeń, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

 

CEL:

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Fundacje Spełnionych Marzeń. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej Fundacji w mediach społecznościach, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz.

 

 

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 

UDZIAŁ W IMPREZIE / WYDARZENIU CZY WEJŚCIE NA TEREN OBIEKTU, NA KTÓRYM ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE IMPREZA, JEST RÓWNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UTRWALONEGOPODCZAS IMPREZY.